50

Rotaciono svetlo za konusno sigurnosno obeležje

Rotaciono svetlo za konusno sigurnosno obeležje
(2 baterije AA 1,5 V)